Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT ER OVER!

Je kan met jouw problemen terecht bij de aanspreekpersoon (API) van Volley Heuvelland. Voor onze club is de API  Karin Steyaert. Je kan bij haar terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Je kan onze API bereiken op volgende email adres : karin.steyaert@volleyheuvelland.be

Ook op de website van VOLLEY VLAANDEREN vind je nog veel meer info over API’S

Via deze link vind je alle info : Gezondheid en ethiek | Volley Vlaanderen